hvad er valfart?

hvad er valfart?

At være på valfart betyder at være på vej. Det er vi alle. Hvor en pilgrimsfærd traditionelt set har betydning af ens egen personlige åndelige og fysiske vandring, ser vi ligeledes valfarten som værende en vandring, – men en vandring som vi er på sammen. En fælles fysisk såvel som åndelig vandring. 

Der findes mange forskellige veje og retninger. Men det at være på vej, – det er vi fælles om.

Vi mener, at det er altafgørende for at kunne leve med hinanden som forskellige mennesker med forskellige livsanskuelser og formål, at vi møder hinanden. At vi prøver at gå et stykke af vejen med hinanden. I dette møde med et andet menneske med et andet livssyn, tror vi på, at det bliver muligt, hvis vi vil, og hvis vi oprigtigt møder hinanden og lytter til hinanden, – bedre at kunne forstå og måske endda blive inspireret af hinanden. 

Det er valfart.