Valfart

Værdier

valfarts værdier

At skabe et sted, hvor vi som mennesker forener os mere med den natur, som omgiver os. 

Frilufts- og aktivitetsliv kan kombineres med trosliv. Det er vigtigt for os, at der er højt til loftet, at der er plads til alle, lige meget hvor man befinder sig i sit liv, og hvordan man har det med spørgsmål om tro. Det er vigtigt for os, at alle mennesker respekteres.

Mennesket består af krop, sjæl og ånd.

I kirkefællesskaber i Danmark beskæftiger vi os traditionelt set udelukkende med sjæl og ånd. Fællesskabet, forkyndelsen, sangene er for tankerne, følelserne, intellektet. Vi har så at sige fået adskilt hovedet fra kroppen. Og det er som bekendt uforeneligt med liv.

Kirke er kød og blod og fællesskab ikke mursten, bygninger og institution. I bibelen står der, at kirke er forsamling af dem der deler tro. Vi er altså kirken. Fællesskab og forsamling kan finde sted i en kirkebygning. Men det er blot ét sted og ikke stedet, ligesom den form, som er blevet bygget op omkring et kirkefællesskab heller ikke er formen men blot én form for fællesskab.

Vi ønsker at være med til, at bringe kroppen tilbage til kirken.